Maak een afspraak

HomeNieuwsDoor taakherschikking houden we oogzorg toegank...

Door taakherschikking houden we oogzorg toegankelijk en betaalbaar

Door taakherschikking houden we oogzorg toegankelijk en betaalbaar

In Nederland zijn veel goed opgeleide optometristen die hun competenties niet volledig benutten waardoor ze niet de optimale oogzorg bieden, die ze willen en kunnen geven. Spectrum Oogzorg zet deze optometristen en physician assistents (PA) in, juist daar waar ze het hardst nodig zijn.

Samenwerking

We geloven in de samenwerking tussen zelfstandige oogkliniek en ziekenhuizen. Samen zijn we sterker om zo de best mogelijke specialistische zorg te bieden. We werken samen met ziekenhuizen, optometristen en met zorgverzekeraars, omdat de complexiteit van de zorg vraagt om slimme oplossingen om nieuwe vormen van planbare oogzorg mogelijk te maken.

Passende zorg in de praktijk

Wij zetten optometristen en physician assistents (PA) in, juist daar waar ze het hardst nodig zijn. Dat levert verschillende voordelen op. De optometristen en PA ’s zetten wij in voor triage, diagnostiek, behandeling. Zo handelen zij 60-70% van de laagcomplexe zorg zelfstandig af. Hierdoor ontstaat meer tijd bij oogartsen om zich te focussen op de behandeling van hoog-complexe zorgvragen. De inzet van de paramedici in de oogzorg resulteert in kortere wachttijden en het betaalbaar houden van de zorg. 

Toegankelijke en betaalbare oogzorg

De focus op planbare oogzorg al dan niet in samenwerking met een ziekenhuis, leidt ertoe dat het ziekenhuis meer handen vrij heeft om patiënten met spoed en complexe zorgvragen te helpen.  Met hetzelfde aantal mensen zijn we zo in staat meer patiënten te helpen. Met deze nieuwe oplossingen helpen wij om de planbare zorg en de complexe zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Afstand tot de zorg verkleinen

De meeste mensen komen via het aanmeten van een bril in contact met een optometrist. Zo ook kwetsbare ouderen en mensen met gezondheidsachterstanden. Door optometristen onderdeel uit te laten maken van het netwerk van Spectrum Oogzorg wordt de afstand tot zorg voor deze doelgroepen verkleind.

Positief effect op zorgprofessionals

Iedereen doet bij ons waar hij of zij voor is opgeleid. De goed opgeleide optometristen kunnen met deze werkwijze hun competenties volop benutten. Onze oogartsen focussen  op zorg waar hun expertise meer noodzakelijk is en zijn  beschikbaar voor het oogheelkundige team om geraadpleegd te worden (supervisie).

Werk uitvoeren waarvoor je bent opgeleid leidt in onze visie tot meer arbeidsvreugde bij zowel de oogarts als de paramedicus.

Effect in de dagelijkse praktijk

Door deze werkwijze zijn er naar rato minder oogartsen nodig om dezelfde specialistische zorg te kunnen bieden. Dit zorgt er niet alleen voor dat oogzorg toegankelijk en betaalbaar blijft maar geeft ook meer werkplezier. Door de inzet van specialistische zorg, zelfstandig of samen met ziekenhuizen, wordt de zorg meer duurzaam.

Contact

Wij bieden de volledige oogheelkundige zorg Volledig vergoed door je zorgverzekeraar. Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dat contact met ons op. Bellen kan ook 088 - 891 00 40

Spectrum oogzorg

Kliniek voor innovatieve oogheelkunde

  • De beste oogspecialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Spectrum Oogzorg
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal