Maak een afspraak

HomeVergoeding

Vergoeding

Spectrum Oogzorg heeft in 2023 en 2024 met de meeste zorgverzekeraars een contract. 

Als Spectrum een contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt de zorg 100% vergoed. De declaratie wordt direct aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U betaalt wel altijd uw eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis. 

Overzicht vergoeding verzekeraars

In onderstaande tabel staan de verzekeraar koepels vermeld en vindt u de status van contractering 2023 en 2024. Weet u niet onder welke koepel uw zorgverzekeraar valt? Op zorgwijzer.nl ziet u het complete overzicht.

Naam zorgverzekeraar 2023 2024
ASR Gecontracteerd Gecontracteerd
Caresq/Aevitae Gecontracteerd Gecontracteerd
DSW Gecontracteerd Gecontracteerd
VGZ Niet gecontracteerd Niet gecontracteerd
Zilveren Kruis/Achmea Niet gecontracteerd Niet gecontracteerd
ONVZ Gecontracteerd Gecontracteerd
Salland Gecontracteerd Gecontracteerd
Zorg en Zekerheid Gecontracteerd Gecontracteerd
CZ Gecontracteerd Gecontracteerd
Menzis Locatie Rozendaal: gecontracteerd
Locatie Almelo: gecontracteerd
Gecontracteerd

Niet gecontracteerde zorg

Als Spectrum Oogzorg geen contract heeft met uw zorgverzekeraar geldt dat de zorg 100% vergoed wordt met een restitutiepolis. Met een naturapolis is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Bij de bevestiging van de eerste afspraak binnen Spectrum Oogzorg ontvangt u een brief met informatie over het bedrag dat u moet voldoen en de wijze waarop u dit kunt doen. Lees die informatie zorgvuldig.

Daarnaast kan de declaratie niet direct bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. U ontvangt van ons de factuur, via infomedics, en betaalt deze. U dient de factuur zelf in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd uw eigen risico, net als in ieder ander ziekenhuis. Het kan 4 tot 5 maanden duren voordat u een factuur ontvangt; wij zijn hiervoor afhankelijk van landelijke afsluitregels en interne controlewerkzaamheden..

De passantentarieven 2024

Niet verzekerde zorg

Een deel van de zorg bij Spectrum Oogzorg valt onder de niet verzekerde zorg. Dat betekent dat u deze zorg zelf moet betalen. Hieronder treft u de prijslijst aan: 

Behandeling Tarief 2024
CBR keuring (119027)                107,60
CBR keuring (119062; opslag per 5 min. Directe tijd)                   17,93
Bovenooglidcorrectie (beide ogen)                    975
Bovenooglidcorrectie(ptosis) 1 oog 1.300
Bovenooglidcorrectie(ptosis) 2 ogen 1.975
Bovenooglidcorrectie i.c.m. ptsosiscorrectie 2.250
Onderooglidcorrectie (beide ogen)                  1.775
Boven- en onderooglidcorrectie (beide ogen)                 2.235
Vooronderzoek RLE                    135
   
Premium lenzen bij staar (cataract) per oog  
Multifocaal                  1.385
Multifocaal met cilinder                 1.685
Monofocaal met cilinder                  795
   
Lensoperatie ter vervanging van bril per oog  
Monofocaal                   1.895
Monofocaal met cilinder                2.350
Multifocaal                2.685
Multifocaal met cilinder                3.085
   
Plaatsen lens voor natuurlijke ooglens per oog  
Voorzetlens ICL                2.685
Voorzetlens ICL met cilinder                3.085

Toelichting kosten vooronderzoek RLE

Bij een lenswissel wordt uw natuurlijke ooglens vervangen door een kunstlens. Een andere naam voor deze behandeling is PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) of RLE (Refractive Lens Exchange). Er is een breed assortiment aan kunstlenzen, namelijk monofocale-, bifocale-, trifocale- en extended vision lenzen. De kunstlenzen beschikken over unieke eigenschappen waarbij uw afhankelijkheid van een bril sterk vermindert. De meest gebruikte lens is de multifocale kunstlens. Deze corrigeert het zicht op alle afstanden (dichtbij, tussenafstand en veraf). De kosten voor het vooronderzoek zijn 135 euro, deze worden verrekend met de gekozen lenzen als u geopereerd wordt. 

Toelichting multifocale lenzen

Multifocale lenzen bestaan er in verschillende soorten, wij hanteren hier één prijs. Tijdens het vooronderzoek wordt samen met u bekeken welk type lens het meest geschikt is voor u. 

Oogcontrole voor rijbewijskeuring (CBR keuring)

Het is mogelijk dat het CBR wil dat u een medische keuring door een oogarts laat uitvoeren. Spectrum Oogzorg voert oogcontroles uit ten behoeve van deze keuring.

Kosten

De medische oogheelkundige keuring kost 107,65 euro (inclusief BTW). Indien er meer tijd besteed wordt is het mogelijk om een toeslag (per 5 minuten) in rekening te brengen.

Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U ontvangt de factuur direct en voldoet deze aan de balie.

Hoe is dit bedrag opgebouwd bij de gezondheidsverklaring?

Het basistarief van de gezondheidsverklaring bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De keuring voor de gezondheidsverklaring kost minimaal het basistarief.

Bij de gezondheidsverklaring kunnen keuringsartsen daarnaast toeslagen in rekening brengen. Het is toegestaan dat de keuringsarts een deel van het onderzoek door iemand anders laat uitvoeren, maar wel onder de verantwoordelijkheid van de keuringsarts. De keuringsarts mag niet meer dan deze tarieven in rekening brengen.

De tarieven die de NZa vaststelt zijn maximumtarieven. Over het totale bedrag wordt nog btw gerekend. Het btw-tarief voor de rijbewijskeuring is 21%.

Spectrum oogzorg

Kliniek voor innovatieve oogheelkunde

  • De beste oogspecialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Spectrum Oogzorg
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal