Maak een afspraak

HomeOver ons

Over ons

Onze oogartsen Ton Smit en V.l.n.r. Ton Smit, Alex Rulo en Robbert van de MortelAlex Rulo werkten ooit in een algemeen ziekenhuis. Daar merkten zij dat oogheelkunde eigenlijk niet per se gelinkt hoeft te zijn aan een volwaardig ziekenhuis, maar dat dit specialisme ook prima zelfstandig uigeoefend kan worden. Zo kun je veel sneller inspelen op trends en ontwikkelingen. Vanuit deze optiek stapten zij kort na elkaar over naar een zelfstandige kliniek met meerdere vestigingen. Ton zette in Amersfoort een nieuwe vestiging op, hier was onze huidige operationeel directeur Robbert van de Mortel als projectmanager bij betrokken.

Deze zelfstandige kliniek groeide uit tot een keten met twaalf vestigingen waar mensen van buiten de zorg steeds meer de koers gingen bepalen. Daarmee raakte het snelle inspelen op trends en nieuwe ontwikkelingen binnen de oogzorg min of meer in het gedrang. “Binnen de oogheelkunde groeit het volume van mensen die oogheelkundige zorg nodig hebben buitenproportioneel” weet Alex. ‘Daar willen we wat aan doen. Als je zo’n toename van patiënten op de oude voet blijft behandelen, dan loopt de zorg vast. Dit moet anders. In de toenmalige setting van ons werk zou ons dat niet lukken”.

Taakherschikking en eigenaarschap

Medio 2019 benaderde Ton Robbert en Peter de Koning. Laatsgenoemden zijn op dat moment directeuren bij zorgonderneming Sandstep Healthcare. Ton wilde van gedachten wisselen over zijn ideeën voor een nieuw oogheelkundig zorglandschap. ‘Een van de pijlers daarin is taakherschikking’, legt Ton uit. ‘Dat er dus goed gekeken wordt welke professional welke zorgvraag het beste kan behandelen. Dat kan de oogarts zijn, maar ook de optometrist of physician assistant.’ Een groot deel van het werk van een oogarts bestaat uit het uitvoeren van controles of alles nog goed is met een oog. ‘Veel patiënten mankeren niet zo heel veel en moeten gewoon gecontroleerd worden’, weet Alex. ‘Dat kan een optometrist ook doen. Die heeft bovendien tijd om de patiënt uitleg te geven, tijd die wij als oogartsen steeds minder hebben. De optometrist staat dicht bij de patiënt, terwijl de oogarts een meer technische rol op afstand heeft en alleen de patiënten ziet die verder moeten worden behandeld.’ Een ander aspect is het tekort aan zorgverleners. “Om deze mensen aan je kliniek te kunnen binden en houden, moeten ze op een prettige manier kunnen samenwerken” benadrukt Ton. “Dat bereik je als zorgverleners zelf sturing aan hun werk kunnen geven en invloed hebben op het beleid en de strategie. Hierdoor voelen zij meer eigenaarschap.”

Gewoon goede oogheelkundige zorg willen leveren

Laagdrempelige zorg dichtbij huis, geschikt om grote volumes te behandelen, ondersteund door hoogwaardige ICT-systemen en op de achtergrond een oogarts die meekijkt en zelf oogheelkundige zorg verleent daar waar nodig. ‘Toen Ton deze ideeën uit de doeken deed, paste dat exact bij mijn ideologie over het oogheelkundig zorglandschap’, vertelt Robbert. ‘Kort daarna sloot ook Alex zich bij ons aan. Vanuit een gedeelde ideologie hebben we het concept voor Spectrum Oogzorg ontwikkeld. Daar hebben we elkaar helemaal in gevonden.’ Dat beaamt ook Ton. ‘Het mooie van ons is dat we alle drie vakidioten zijn, die gewoon goede oogheelkundige zorg willen leveren. Wij denken dat we met Spectrum Oogzorg iets invullen wat inspeelt op de huidige behoefte in het Nederlandse zorglandschap, maar wat tot nu toe nergens op grote schaal al gerealiseerd is.’

Spectrum oogzorg

Kliniek voor innovatieve oogheelkunde

  • De beste oogspecialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Spectrum Oogzorg
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal