Maak een afspraak

HomeNieuwsToegankelijkheid van oogzorg vergroten door sli...

Toegankelijkheid van oogzorg vergroten door slimme inzet van paramedici en oogartsen

Toegankelijkheid van oogzorg vergroten door slimme inzet van paramedici en oogartsen

In de nieuwsbrief van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) werden wij geïnterviewd hoe Spectrum Oogzorg de toegankelijkheid van de zorg vergroot door een herschikking van taken. 

Spectrum oogzorg is een oogheelkundige kliniek waarbij vergaande taakherschikking en digitalisering speerpunten zijn. In Nederland zijn veel goed opgeleide optometristen die hun competenties niet kunnen benutten waardoor ze niet de optimale oogzorg bieden, die ze wel willen en kunnen geven. Spectrum Oogzorg zet optometristen en physician assistents (PA) in, juist daar waar ze het hardst nodig zijn. Dat levert verschillende voordelen op. 

Korte wachttijden

De optometristen en PA ’s zetten wij in voor triage, diagnostiek, behandeling. Zo handelen zij 60-70% van de laagcomplexe zorg zelfstandig af. Hierdoor ontstaat meer tijd bij oogartsen om zich te focussen op de behandeling van hoog-complexe zorgvragen. De inzet van de paramedici in de oogzorg zorgt voor kortere wachttijden) en het betaalbaar houden van de zorg.

Hoge medewerkerstevredenheid

Iedereen doet bij ons waar hij of zij voor is opgeleid. De goed opgeleide optometristen kunnen met deze werkwijze hun competenties volop benutten. Onze oogartsen focussen zich op zorg waar hun expertise meer noodzakelijk is en zijn beschikbaar voor het oogheelkundige team om geraadpleegd te worden (supervisie). Werk uitvoeren waarvoor je bent opgeleid leidt in onze visie tot meer arbeidsvreugde bij zowel de oogarts als de paramedicus.

Zorg blijft betaalbaar

Wij willen met specialistische zorg, de zorg duurzaam veranderen, zodat deze tegelijkertijd beter wordt, bereikbaar- en betaalbaar blijft. Dat doen we zelfstandig of samen met ziekenhuizen.  

Door de werkwijze van Spectrum Oogzorg is er een balans tussen het aantal oogartsen en paramedici. Wij hebben naar rato minder oogartsen nodig om dezelfde specialistische oogzorg te kunnen bieden. Wij kunnen met hetzelfde budget zorg bieden aan meer patiënten. Zo houden we de zorg toegankelijk en betaalbaar.

Contact

Wil je meer weten over onze behandelingen bij Spectrum Oogzorg of hoe wij met innovatieve zorgconcepten de zorg , de zorg duurzaam veranderen, zodat deze tegelijkertijd beter wordt, bereikbaar- en betaalbaar blijft. Bel dan 088 - 89 100 89 of mail ons. 

Bron: zkn.nl

Spectrum oogzorg

Kliniek voor innovatieve oogheelkunde

  • De beste oogspecialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Spectrum Oogzorg
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal