Maak een afspraak

HomeNieuws'Wij willen gewoon de best denkbare oogheelkund...

'Wij willen gewoon de best denkbare oogheelkundige zorg verlenen'

'Wij willen gewoon de best denkbare oogheelkundige zorg verlenen'

Ze zijn naar eigen zeggen ‘vakidioten’ die kwalitatief hoogwaardige zorg willen leveren. Vanuit deze gedachte ontstond een nieuw concept voor oogheelkundige zorg, geconcretiseerd in Spectrum Oogzorg. Een kennismaking met de oprichters: oogartsen Alex Rulo en Ton Smit en operationeel directeur Robbert van de Mortel.

Ton en Alex werkten ooit als oogarts in een algemeen ziekenhuis. ‘Er waren en zijn ontzettend veel ontwikkelingen gaande in oogheelkunde’, vertelt Ton. ‘Zo merkten wij destijds dat oogheelkunde eigenlijk niet per se gelinkt hoeft te zijn aan een volwaardig ziekenhuis, maar dat je dit specialisme ook prima zelfstandig kunt uitoefenen. In dat geval kun je veel sneller inspelen op alle trends en nieuwe ontwikkelingen.’ Vanuit deze optiek stapten zij kort na elkaar over naar een zelfstandige kliniek met meerdere vestigingen. Ton zette in Amersfoort een nieuwe vestiging op, waar Robbert als projectmanager bij betrokken was. ‘Daar konden we vanaf nul de taken zo inrichten, zoals die destijds hoorden bij de moderne oogheelkunde’, aldus Ton.

Nieuwe ontwikkelingen

Deze zelfstandige kliniek groeide uit tot een keten met twaalf vestigingen waar mensen van buiten de zorg steeds meer de koers gingen bepalen. Daarmee raakte het snelle inspelen op trends en nieuwe ontwikkelingen binnen de oogzorg min of meer in het gedrang. “Binnen de oogheelkunde groeit het volume van mensen die oogheelkundige zorg nodig hebben buitenproportioneel” weet Alex. ‘Daar willen we wat aan doen. Als je zo’n toename van patiënten op de oude voet blijft behandelen, dan loopt de zorg vast. Dit moet anders. In de toenmalige setting van ons werk zou ons dat niet lukken”.

Optometrist geen verlengstuk van oogarts

Zo kwamen Alex en Ton weer in contact met Robbert en Peter de Koning, beiden directeur van zorgonderneming Sandstep Healthcare. Gespreksonderwerp: de opzet van een nieuw model waarmee de oogheelkundige zorg beter kan worden neergezet. Robbert is in 2000 afgestudeerd als optometrist, maar heeft bewust de ommezwaai gemaakt naar het management. ‘Dat ligt me heel erg. From scratch in een bepaald tempo met bevlogen mensen in een bepaalde pragmatiek zorgondernemingen neerzetten die onderscheidend zijn en een maatschappelijk doel dienen. Als pas afgestudeerde optometrist had ik de illusie als zelfstandig professional mijn eigen spreekuren te draaien en een stukje diagnostiek te bedrijven. In een fijne samenwerking met andere zorgprofessionals, waaronder de oogarts, zouden we de wachtlijsten onder controle houden.’ Hoe anders bleek de werkelijkheid. Volgens Robbert belanden optometristen nog altijd in de optiekzaak, of ondersteunen de oogarts in een ziekenhuis of traditionele zelfstandige kliniek. ‘De term ondersteunen impliceert geen autonomie. Als optometrist voel je je ondergeschikt aan de oogarts, maar dat is in zo’n veertig procent van de casuïstiek noodzakelijk. Voor de overige zestig procent kan de optometrist samen met de physician assistant de instroom volledig autonoom afhandelen.’

Taakherschikking en eigenaarschap

Medio 2019 benaderde Ton Robbert en Peter met de vraag om eens van gedachten te wisselen over zijn ideeën voor een nieuw oogheelkundig zorglandschap. ‘Een van de pijlers daarin is taakherschikking’, legt Ton uit. ‘Dat er dus goed gekeken wordt welke professional welke zorgvraag het beste kan behandelen. Dat kan de oogarts zijn, maar ook de optometrist of physician assistant.’ Een groot deel van het werk van een oogarts bestaat uit het uitvoeren van controles of alles nog goed is met een oog. ‘Veel patiënten mankeren niet zo heel veel en moeten gewoon gecontroleerd worden’, weet Alex. ‘Dat kan een optometrist ook doen. Die heeft bovendien tijd om de patiënt uitleg te geven, tijd die wij als oogartsen steeds minder hebben. De optometrist staat dicht bij de patiënt, terwijl de oogarts een meer technische rol op afstand heeft en alleen de patiënten ziet die verder moeten worden behandeld.’ Een ander aspect is het tekort aan zorgverleners. “Om deze mensen aan je kliniek te kunnen binden en houden, moeten ze op een prettige manier kunnen samenwerken” benadrukt Ton. “Dat bereik je als zorgverleners zelf sturing aan hun werk kunnen geven en invloed hebben op het beleid en de strategie. Hierdoor voelen zij meer eigenaarschap.”

Gedeelde ideologie

Laagdrempelige zorg dichtbij huis, geschikt om grote volumes te behandelen, ondersteund door hoogwaardige ICT-systemen en op de achtergrond een oogarts die meekijkt en zelf oogheelkundige zorg verleent daar waar nodig. ‘Toen Ton deze ideeën uit de doeken deed, paste dat exact bij mijn ideologie over het oogheelkundig zorglandschap’, vertelt Robbert. ‘Kort daarna sloot ook Alex zich bij ons aan. Vanuit een gedeelde ideologie hebben we het concept voor Spectrum Oogzorg ontwikkeld. Daar hebben we elkaar helemaal in gevonden.’ Dat beaamt ook Ton. ‘Het mooie van ons is dat we alle drie vakidioten zijn, die gewoon goede oogheelkundige zorg willen leveren. Wij denken dat we met Spectrum Oogzorg iets gaan invullen wat inspeelt op de huidige behoefte in het Nederlandse zorglandschap, maar wat tot nu toe nergens op grote schaal al gerealiseerd is.’

Spectrum oogzorg

Kliniek voor innovatieve oogheelkunde

  • De beste oogspecialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Spectrum Oogzorg
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal