Maak een afspraak

HomeOver onsCliëntenraad

Cliëntenraad

De niet medische belangen van de cliënten van de onder Sandstep Healthcare vallende klinieken, worden vooralsnog behartigd door een centrale cliëntenraad. Deze centrale cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en staf over alle voor cliënten relevante onderwerpen binnen de klinieken.

WAT DOET DE CLIËNTENRAAD?

De cliëntenraad komt periodiek bijeen en buigt zich over thema’s en vragen welke zijn aangedragen door cliënten, directie en/of staf of door de raad zelf. Voorbeelden zijn klanttevredenheidsonderzoeken, implementatie van nieuwe methodes of middelen, verbouwingen, benoemingen en organisatorische c.q. juridische wijzigingen in de organisatie van Sandstep Healthcare Klinieken. De cliëntenraad ondersteunt met zijn mening en adviezen cliënten, directie en medewerkers, waarbij het cliëntenbelang steeds centraal staat.

BENT U ENTHOUSIAST OVER HET DOEL VAN DE CLIËNTENRAAD?

 Als u vragen heeft voor de cliëntenraad of als u onderwerpen heeft waar de cliëntenraad aandacht aan kan of moet besteden, neem dan contact met ons op via e-mail clientenraad@sandstephealthcare.nl

Spectrum oogzorg

Kliniek voor innovatieve oogheelkunde

  • De beste oogspecialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Spectrum Oogzorg
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal