Maak een afspraak

HomeOver onsOns teamTon Smit

Ton Smit

Ton Smit

Oogarts

AGB-code

03001735

Over Ton Smit

Ton Smit is oogarts sinds 1994. Hij heeft zijn opleiding gevolgd in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In 1991 is hij gepromoveerd op het onderwerp "The Postenucleation Socket Syndrome" aan de Universiteit van Amsterdam. Ton Smit is onder andere gespecialiseerd in behandeling van staar en in het plaatsen van zogenaamde Premium lenzen (multifocale lenzen, torische lenzen etc) bij staar en bij lens vervangende chirurgie.

Vanaf 1996 werkte ik als oogarts in het Eemland Ziekenhuis (het huidige Meander Medisch Centrum) in Amersfoort. Als jonge oogarts zag ik de toekomstontwikkeling in refractiechirurgie en heb ik de stap gezet om mij hierin te specialiseren. Van 2001 tot 2012 was ik om die reden, naast mijn werk als algemeen oogarts in het Eemland Ziekenhuis, verbonden aan Vision Clinics, destijds de meest toonaangevende kliniek in Nederland op het gebied van laser- en refractiechirurgie. Na een kennisrijke ervaring als oogarts, voelde ik de behoefte om de oogheelkundige zorg met meer focus te kunnen uitoefenen, Daarom heb ik in 2012, samen met mijn collega Jeroen van der Pol, Oogziekenhuis Zonnestraal Amersfoort opgericht. Per 1 juli 2019 ging Oogziekenhuis Zonnestraal over naar Bergman Clinics. Vanaf die tijd was ik werkzaam als oogarts bij Memira Clinics, die zich richt op laser- en lensvervangende chirurgie en bij Bergman Clinics in Amersfoort voor de algemene oogheelkunde” .

Ook de ontwikkeling van oogheelkunde in ontwikkelingslanden ligt mij na aan het hart. Van 2000 tot 2019 zat ik in het bestuur van de Stichting Leer Anderen Helpen (SLAH). Deze stichting houdt zich bezig met het opzetten van oogheelkundige zorg in minder ontwikkelde landen, met name in Indonesië. Vanaf die tijd ben ik vrijwel ieder jaar uitgezonden voor het verrichten van oogoperaties (voornamelijk staaroperaties), eerst in Indonesië (Medan, Bangka, Papoea, Ambon) en later in Kenya (Kilgoris). Deze uitzendingen hebben er toe geleid dat vervolgens op Ambon en in Oloonkolin (Kenya) een zelfstandige oogheelkundige kliniek is opgezet met hulp van de Stichting Leer Anderen Helpen en de Stichting Oloonkolin Kenya.

Oogheelkunde is een vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt. Daarnaast neemt de zorgvraag voor oogheelkunde steeds meer toe, met toenemende wachtlijsten tot gevolg en vaak minder tijd en aandacht voor de patiënt. Het management van de meeste (oog)ziekenhuizen staat ver van de werkvloer waardoor er vaak weinig inzicht is in de daadwerkelijke zorgprocessen en wat nodig is om goede en zorgvuldige patiëntenzorg te leveren met voldoende aandacht voor de ontwikkelingen, zowel op technisch als maatschappelijk vlak. En juist dat is nodig om steeds goede en verantwoorde patiëntenzorg te verlenen met steeds de juiste aandacht voor ieders specifieke oogprobleem.

Met dat in gedachten is Spectrum Oogzorg opgericht. Door taakherschikking, verdere specialisering van de oogzorgprofessionals en gebruik te maken van de meest moderne en innovatieve technieken is Spectrum Oogzorg in staat om de meest moderne oogzorg te verlenen op een klantvriendelijke wijze met veel tijd en aandacht voor de patiënt en zijn klacht.

Aangesloten bij:

  • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
  • Nederlandse Gezelschap voor Refractiechirurgie (NGRC)
  • European Society of Cataract and Refractive Surgery
  • European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
Spectrum oogzorg

Kliniek voor innovatieve oogheelkunde

  • De beste oogspecialisten
  • Optimale patiëntbeleving
  • Gewoon verzekerd via uw zorgverzekeraar
  • Zeer korte wachttijden
Spectrum Oogzorg
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal